Frederiksværk Bridge Klub

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig, og fordelingen af arbejdsopgaverne kan ses, hvis man klikker ind på forretningsorden. Bjarne Møldrup påtog sig sekretærjobbet, medens Birgit Vestergaard fremover vil sørge for bevarelse af klubbens arkivalier og desuden være med til at passe hjemmesiden. Bestyrelsens medlemmer og bestyrelsessuppleant Steen Just vil desuden være med til at sørge for afholdelse af diverse turneringer i det kommende år.

I bestyrelsens møde drøftedes bl.a. anvendelsen af systemkort, som der ikke er den bedste tradition for i klubben. Det vil der i den kommende tid blive arbejdet med at få forbedret.

Hjemmesiden vil i den kommende tid køre på nedsat blus. Vi siger farvel og tak for en god sæson. Tryk her, hvis du vil se det lille farvel-og-tak for-sæsonen-brev, som er mailet til klubbens medlemmer

I den kommende sæson 2017-18 er der plads til flere spillere til mandagsklubben. Hold jer ikke tilbage, hvis I har lyst til god turneringsbridge!

Glem ikke, at Frederiksværk Bridgeklub i den kommende sommer inviterer til sommerbridge hver tirsdag aften kl. 19.00 i juni, juli og august... Nærmere oplysninger under fanen "Sommerbridge".

 

 

Lørdag 1. april kl. 13 holdtes "Karens Mindeturnering", og vinderne rød række, der nu kan kalde sig klubmestre, blev Henry Laisen og Hans Frederiksen. Billeder fra eftermiddagens udfoldelser kan ses nedenfor.

 

Generalforsamling holdtes fredag 28. april. Efter 14 år som formand og 20 års medlemsskab af bestyrelsen havde Pernille Nielsen valgt at stoppe, og også Gert Sørensen trådte ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen.

Som ny formand valgtes Kjeld Jørgensen efter indstilling fra bestyrelsen. Som nye medlemmer valgtes Birgit Vestergaard og Bjarne Møldrup, medens Steen Just valgtes til bestyrelsessuppleant. Revisorposten gav genvalg til Birger Jarulf, og som revisorsuppleant genvalgtes Gethe Hertz.

Sidst opdateret 29.06.2017

Billeder fra Karen Mindeturnering:

 

 

Lav dit eget systemkort her

Billeder fra Karens Mindeturnering

1. april 2017.

En herlig eftermiddag!