Frederiksværk Bridge Klub

Generalforsamlingen 20. april ligger nu bag os, og vi kender den nye bestyrelse. Formand Kjeld Jørgensen genvalgtes, og de to bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og ikke ønskede genvalg - Stig Lenskjær og Birgit Vestergaard - blev erstattet af Steen Just og Peter Spitz. Som suppleant til bestyrelsen valgtes Ane Davidsen, medens Connie Thybo valgtes til revisor og Gethe Hertz til revisotsuppleant. - Den nye bestyrelse holder konstituerende møde i begyndelsen af maj.

Formandens beretning kan ses, hvis du klikker her.

 

Vindere og resultater i uge 16:

 

Mandag:

 

Niels-Jørgen Eskildsen og Laurids Christoffersen

 

Tirsdag:

 

Laurids Chrstoffersen og Bendt Gaardsholt

 

Torsdag:

 

Connie Thybo og Niels-Jørgen Eskildsen

 

Ugens højdespringer i handicapforbedring:

 

Steen Just og Peter Spitz samt Connie Thybo og Niels-Jørgen Eskildsen, begge med - 0,77

 

Der blev udsendt et aprilbrev til klubbens medlemmer. Klik her, hvis du vil se det.

Husk i øvrigt fanerne "Substitutter" og "Find Makker".

 

Der er kommet et nyt nummer af klubbladet. Klikker man på fanen "Klubblad, julenummer", vil man kunne læse dette. Skriv meget gerne til Steen Just eller webmaster, hvis I har noget, som I godt vil dele med andre - sjove spil, sindssyge fordelinger, frække meldinger...

 

Multisalen er nu renoveret. Senere skal også gulvet renoveres, - måske til sommer? Men lige nu kan vi spille i vore sædvanlige rammer, hvor også undervisningen finder sted.

 

Klubbladet anbefaler, at man får lavet et systemkort. Som hjælp hertil kan man bruge nedenstående link:

Billeder fra Karens Mindeturnering 17. marts 2018: