Frederiksværk Bridge Klub

Formand

Kjeld Jørgensen

Tlf. 27 51 11 45

Mail formand@frvbk.dk / kjjorg12@gmail.com

 

Næstformand

Axel Bistrup

Tlf. 30 26 76 77

Mail fam.bistrup@gmail.com

Kasserer

Stig Lenskjær

tlf. 32 16 90 34 / 61 70 90 33

mail lenskjaer@gmail.com

Sekretær

Bjarne Møldrup

Tlf. 47 74 77 47 / 22 85 06 35

Mail ullabjarne@msn.com

Bestyrelsesmedlem

Birgit Vestergaard

Tlf. 22 55 50 50

Mail birgitvester@gmail.com

Bestyrelsessuppleant

Steen Just

Tlf. 44 98 24 89 / 42 32 50 10

Mail sterhard@email.com